Vpliv plesa na počutje, ples in depresija, partnerski odnosi

PLES V PARU

 

Ples je aktivnost, ki vpliva na mnoge vidike posameznika, pomaga pa tudi pri vzdrževanju partnerskih odnosov. Na izboljšanje intimnih partnerskih odnosov najbolj vpliva ples v paru. Potrebna sta zaupanje in bližina. Po nekaj letih rutine se lahko namreč ti elementi v partnerstvu izgubijo, ples pa je aktivnost, ki ponovno prebudi zaupanje in ki ustvarja priložnosti za bližino in nežnost. 

 

Bližina je v partnerstvu izjemno pomembna. Partnerja si namreč med seboj koregulirata psihofiziolško vzburjenje preko različnih čutov (dotik, očesni kontakt...). Kadar pride do pomanjkanja fizičnega kontakta (bližine) ima posameznik občutek notranje dezorganizacije. Optimalno stanje se nato lahko doseže preko določenih tipov vadb (joga, ples), ki preprečijo psihološko neravnovesje.

Prav tako je ples neke vrste miselna distrakcija. Tako plesalec, kot plesalka imata toliko dela s koraki, gibi, ritmom..., da nimata časa razmišljati o vsakdanjih problemih. V dvorani skrbi preprosto izginejo, saj je treba ''biti v telesu'' in se posvetiti en drugemu, če želimo doseči harmonično gibanje. Ples je tudi nek skupen hobi, ki partnerja povezuje. Zaradi plesa namreč nikoli ne zmanjka skupnih tem za pogovor. Pari, ki plešejo, veliko več prostih trenutkov namenijo vadbi novih korakov, ki posledično spet okrepi partnerski odnos. 

Potrebno pa je omeniti tudi novo socialno mrežo, ki jo dobita oba partnerja. Družabni plesi v paru potekajo namreč v skupini, kjer se vsi člani med seboj povežejo v pravo ''malo družino''. Skupaj hodijo na plesne dogodke, zabave in na nedeljske izlete. Iz psihološkega vidika, pa je pomembna tudi nova vloga, ki jo dobi posameznik ob vstopu v plesno dvorano. Vloga plesalca namreč ljudi izpopolnjuje. To je zlasti pomembno pri partnerjih v pozni odraslosti, ko nastopi upokojitev, saj pride do izgube pomembne vloge v življenju. Prosti čas je potrebno zapolniti in najti smisel v prostočasnih dejavnostih, za katere prej ni bilo časa.

PLES IN ČUSTVA

 

Ples v paru zahteva komunikacijo preko telesnega kontakta in sodelovanje obeh partnerjev. Nebesedno sodelovanje je namreč mnogokrat veliko lažje. Poleg tega partnerja preko plesa izražata misli in čustva. Elementi plesa pa velikokrat pripomorejo tudi k smehu in sprostitvi. Celostno gledano, je ples zagotovo aktivnost, ki pripomore k bolj kvalitetnemu partnerskemu odnosu.


PLESNA ZVRST

 

Za pare so najbolj primerni družabni plesi v paru. Med najbolj popularnimi (salso, bachato in kizombo), je še posebej primeren afriško-latinski ples ''kizomba'', saj gre za precej čutno zvrst. Bližina je bistvena sestavina plesa, saj ples izhaja iz ''objema''. V kizombi se dva plesalca zlijeta v eno, zato je zaupanje še toliko bolj pomembno. Oba partnerja morata biti ''tukaj in zdaj'', saj je potrebno biti pozoren na vsak najmanjši prenos teže. Plesalke se morajo naučiti prepustiti, plesalci pa morajo prevzeti vlogo vodje. Kizombo lahko na nek način primerjamo s čuječnostjo. Predstavljajte si, kako čarobno je, če sta oba partnerja ujeta v istem trenutku. Razvije se neka nova dimenzija, ki jo lahko razumeta samo dva, ki plešeta.

Tečajniki pravijo, da ta ples resnično ''dela čudeže''. Glede na to, da obstaja več podzvrsti, pa je zelo pomembno, da se začetniki dobro seznanijo z osnovami, ki so temelj za nadaljevanje in nadgradnjo.

Učenje salse, salsa za pare, plesni tečaj za pare

VSAK IZMED NAS JE PLESALEC

 

Ples imamo v sebi prav vsi. Velikokrat lahko opazimo, da se že dojenčki zibajo v ritmih glasbe. Ples nas spremlja že od nekdaj. Rodil se je skupaj s človeštvom in je prisoten v vseh kulturah, rasah in civilizacijah. Pod vplivom zgodovine, običajev, preteklosti, sedanjosti in prihodnosti velja za enega najpomembnejših medijev komunikacije med živimi bitji. Zagotovo imajo nekateri posamezniki večji talent kot drugi, vendar je največkrat vaja pomembnejša od talenta. Najpomembneje pa je, da se vsak posameznik zaveda, da pleše zase, ne za druge!