Mag. prof. spec. in reh. ped.


Blaž Povše je magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, usmerjen v delo otroki s posebnimi razvojnimi in učnimi težavami. Kot nekoč uspešen športnik in član slovenske mladinske reprezentance v atletiki ve, kako pomembna sta vztrajnost in delo, da dosežemo želene cilje. Blaž je kot specialni in rehabilitacijski pedagog do sedaj sodeloval z več ljubljanskimi šolami, na katerih izvaja dodatno strokovno pomoč in svetovanje staršem. Poleg tega v Centru Motus izvaja diagnostično ocenjevanje potreb učencev z učnimi ali drugimi težavami, svetuje staršem in otrokom pri učenju, vodi delavnice in izobraževanja o učenju, vzgoji in sorodnih temah.

 

Izobrazba in izkušnje:

• 2011 – osnovni in nadaljevalni tečaj učenja plavanja za gibalno ovirane osebe po konceptu Halliwick;
• 2013 – profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike;
• 2013 – razvijanje in patentiranje didaktičnega pripomočka/igre »Črkovni park«;
• 2013 – izobraževanje »Senzomotorna integracija, stimulacija in Snoezeln pri odraslih z okvaro centralnega; živčnega sistema« na univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS – Soča;
• 2014 – polletno izobraževanje na Fakultät Rehabilitationswissenschaften v Nemčiji;
• 2014 – izobraževanje »Učenje z gibanjem« (Lernen in Bewegung) v organizaciji Bewegungsambulatoriuma v Dortmundu;
• 2015 – dvodnevno strokovno srečanje »60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju« s strani Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
• 2015 – strokovno izobraževanje »Terapevtski pes v vrtcih in šolah« v organizaciji društva Tačke pomagačke.
• 2016 – magister profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, smer posebne razvojne in učne težave.
• 2016 – izobraževanje »Preprečevanje motečega vedenja – uvod v podporo pozitivnemu vedenju« v organizaciji Izobraževanega centra Pika (dr. Branka D. Jurišič).
• 2016 – seminar »Branje – kaj lahko naredimo« v organizaciji Izobraževanega centra Pika (dr. Branka D. Jurišič).
• 2017 – seminar »Zgodnja obravnava« v organizaciji Zbornice kliničnih psihologov.
• 2017 – strokovna konferenca »Mavričnost otrok z ADHD«, Zdravstvena fakulteta UL in Mavrični bojevniki.
• 2017 – soustanovitelj centra za mentalno zdravje “Self Center Tenerife” na Tenerifi v Španiji.
• 2018 – seminar »Zgodnja obravnava – ocena potreb družine” v organizaciji Izobraževalnega centra Pika.