zgodovina plesa, kako ples vpliva na nas, ples in duševno zdravje

Čarobna moč plesa

Zdravje je stanje celotnega fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja. Ob težkih trenutkih v življenju, pa je ta celovitost močno skrhana. Ples pa je tisto zdravilo, ki vpliva na fizično, miselno, socialno in emocionalno komponento posameznika. Glede na to je veliko več kot zgolj fizi...
Vpliv plesa na počutje, ples in depresija, partnerski odnosi

S plesom do boljših partnerskih odnosov

PLES V PARU   Ples je aktivnost, ki vpliva na mnoge vidike posameznika, pomaga pa tudi pri vzdrževanju partnerskih odnosov. Na izboljšanje intimnih partnerskih odnosov najbolj vpliva ples v paru. Potrebna sta zaupanje in bližina. Po nekaj letih rutine se lahko namreč ti elementi v partnerstvu...
Vpliv razpada zveze na posameznika, kako se pobrati po razpadu zveze, poroka

Konec partnerske zveze – jaz kot celota

Konec zveze je normativna izkušnja. Večina zvez v našem življenju propade in prav je tako. S tem si nabiramo izkušnje in se naučimo biti boljši, tako v prijateljskih odnosih kot tudi v partnerski zvezi. Naučimo se postaviti zase, naučimo se zagovarjati svoje vrednote. Naučimo se, da dru...
Kako ljubezen vpliva na partnerski odnos

Kako preboleti konec zveze?

Konec partnerske zveze velja za enega težjih dogodkov v življenju in je lahko dejavnik tveganja za vrsto duševnih težav (Monroe, Rode, Selley in Lewinsohn, 1999). Posameznik po koncu zveze vstopi v obdobje ''prilagoditve po razhodu''. Gre za večdimenzionalni konstrukt, ki vključuje vedenjs...